Lista aktualności Lista aktualności

Wiedza ukształtuje postawy

Wiedza ukształtuje postawy – to hasło projektu, którego pomysłodawcą i realizatorem jest Anna Mikucka Grzeszczyk – leśniczy Leśnictwa Gąsiory. Projekt ten realizowany był przy aktywnym udziale uczniów VII klasy Szkoły Podstawowej w Ostródzie. Obejmował 4 spotkania, które prowadzone były w terenie i miały na celu podniesienie świadomości ekologicznej młodego, naszego społeczeństwa na przykładzie prowadzonych prac w Nadleśnictwie Stare Jabłonki.

Czwarte – ostatnie spotkanie odbyło się podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju.  jest ogólnoeuropejską akcją mająca na celu inicjowanie działań promujących i wspierających stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju. 

Spotkanie to dotyczyło działań, zobowiązań, realizacji podejmowanych przez przedstawicieli państw zrzeszonych ONZ, w ramach Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju znanych jako Szczyt Ziemi w Rio w 1992 r. oraz następnych - tak bardzo ważnych dla naszego globu – konferencji.  

Dzięki podjętych przez nas działaniach młodzież z ostródzkiej szkoły, zobaczyła sieci ekologicznych powiązań, zależności między człowiekiem, a przyrodą, walory polskiego modelu leśnictwa na tle lasów Europy i świata oraz przede wszystkim pracę leśników jako działanie zrównoważone i niezbędne dla trwałości lasów. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział w tym projekcie. Nie jesteśmy zamkniętym środowiskiem, ale otwartym i transparentnym.