Lista aktualności Lista aktualności

Wycieczka do lasu w ramach unijnego projektu

Młodzież ze Szkoły Podstawowej przyjechała do Starych Jabłonek. 27 maja 2019 r. 15-to i 16-to latkowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostródzie wraz z opiekunami odwiedzili leśników w Starych Jabłonkach.

Wyjazd zorganizowany był przez Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie w ramach unijnego projektu „Szkoła podstawowa prawie językowa”, w ramach zajęć „Eksperymentuję na geografii”. „Lasy naszego regionu” to temat spotkania, które prowadził Lubomir Halladin. Przybliżenie informacji o lasach położonych w okolicach Starych Jabłonek, będących częścią lasów nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie, ich historycznego znaczenia dla rozwoju lokalnego społeczeństwa i regionu, odbyło się na ścieżce dydaktycznej położonej wśród różnowiekowych drzewostanów. Pokazanie pewnych zależności pomiędzy różnymi elementami ekosystemu jakim jest las - a jest to bardzo złożony ekosystem – uświadomiło młodzieży, jaką rolę pełnią leśnicy dbający o niego (las). A największy wpływ na jego trwałość i istnienie, w szeroko rozumianym pojęciu, ma człowiek. Człowiek jest tą najważniejszą istotą na świecie, a wyedukowany będzie dbał o przyrodę i o to, żeby żyć z nią w harmonii.

Dziękujemy, że mogliśmy naszej młodzieży opowiedzieć o naszych lasach.