Asset Publisher Asset Publisher

Studenci w Starych Jabłonkach

Ćwiczenia terenowe z hodowli lasu w Nadleśnictwie Stare Jabłonki

W dniu 16 listopada 2017 roku Nadleśnictwo Stare Jabłonki gościło około 70-cio osobową grupę studentów III roku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie, na ćwiczeniach terenowych z hodowli lasu.

Na terenie Leśnictw: Śmieszny Kąt i Perkunicha, przy sprzyjającej jak na ten rok aurze, przyszli adepci leśnictwa mogli swoją wiedzę zdobytą na uczelni z zakresu naturalnych i sztucznych metod odnawiania lasu, a także zagospodarowania lasu rębniami, skonfrontować z praktyką leśną. Gospodarze, a byli nimi: Leśniczy Leśnictwa Śmieszny Kąt, Pan Zbigniew Lewandowski, Starszy Specjalista Służby Leśnej, Pan Tadeusz Przesław oraz Zastępca Nadleśniczego, Pan Marian Ramczykowski, prezentowali w terenie odpowiednio dobrane do tematu powierzchnie leśne. Opiekun grupy, Pan dr inż. Sergiusz Boiko  umiejętnie wiązał zaprezentowane zagadnienia praktyczne z teorią jaką przekazywał studentom na swoich wykładach.

Ćwiczenia zakończyły się wspólnym posiłkiem przy ognisku, gdzie dalej toczyła się leśna dyskusja i wymiana poglądów na różne tematy pomiędzy gośćmi i gospodarzami.