Asset Publisher Asset Publisher

Dziki policzone

21 i 22 październik 2016 roku były bardzo pracowitymi dniami dla pracowników nadleśnictwa Stare Jabłonki.

 

 

          21 i 22 październik 2016 roku były bardzo pracowitymi dniami dla pracowników nadleśnictwa Stare Jabłonki. W tych dniach przeprowadzono inwentaryzację dzików. Związane to było z rozprzestrzenianiem się wirusowej choroby - afrykańskiego pomoru świń.

 

Metoda pędzeń próbnych objęła obszar 1000 ha. Stanowi to 10% powierzchni nadleśnictwa. W dwudniowej inwentaryzacji brało udział 60 osób w tym pracownicy nadleśnictwa, myśliwi z kół łowieckich („Orlik II" w Warszawie, oraz „Grunwald" przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie), niezależni obserwatorzy, oraz wynajęci pracownicy miejscowych ZUL-i.

 

W wyniku podjętych działań, będzie można podjąć ważne decyzje dotyczące sposobu ograniczenia rozprzestrzeniania się tej groźnej choroby, a także wieloletnich planów łowieckich.

 

 

Dziki policzone

 

 

 

          21 i 22 październik 2016 roku były bardzo pracowitymi dniami dla pracowników nadleśnictwa Stare Jabłonki. W tych dniach przeprowadzono inwentaryzację dzików. Związane to było z rozprzestrzenianiem się wirusowej choroby - afrykańskiego pomoru świń.

 

Metoda pędzeń próbnych objęła obszar 1000 ha. Stanowi to 10% powierzchni nadleśnictwa. W dwudniowej inwentaryzacji brało udział 60 osób w tym pracownicy nadleśnictwa, myśliwi z kół łowieckich („Orlik II" w Warszawie, oraz „Grunwald" przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie), niezależni obserwatorzy, oraz wynajęci pracownicy miejscowych ZUL-i.

 

W wyniku podjętych działań, będzie można podjąć ważne decyzje dotyczące sposobu ograniczenia rozprzestrzeniania się tej groźnej choroby, a także wieloletnich planów łowieckich.