Asset Publisher Asset Publisher

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

4 czerwca 2019 r. w Nadleśnictwie Stare Jabłonki, w Leśnictwie Gąsiory odbędzie się czwarte, ostatnie już spotkanie edukacyjne pod nazwą „Wiedza ukształtuje postawy” z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostródzie w ramach zawartego wcześniej porozumienia. 

Cykl ten wpisuje się i koreluje z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Rozwoju (ETZR). 

ETZR jest ogólnoeuropejską akcją mająca na celu inicjowanie działań promujących i wspierających stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju. W naszym przypadku dotyczy to edukacji leśnej.  

Pokazujemy uczestnikom sieci powiązań ekologicznych.
Przybliżamy zależności między człowiekiem, a przyrodą. 
Pokazujemy walory polskiego modelu leśnictwa na tle lasów Europy i świata.
Pokazujemy pracę leśników jako działanie zrównoważone i niezbędne dla trwałości lasów.