Asset Publisher Asset Publisher

Leśne wykłady na Uniwersytecie III Wieku w Ostródzie

4 grudnia 2017 r. w sali Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie Nadleśniczy Nadleśnictwa Stare Jabłonki, Ryszard Grzywiński rozpoczął cykl leśnych prelekcji dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wspólna inicjatywa ma za zadanie pogłębić wiedzę mieszkańców Ostródy w zakresie szeroko pojętej ochrony przyrody, ekologii i gospodarki leśnej.

W ostródzkiej sali wykładowej zgromadziło się około 60 słuchaczy, którzy z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji przygotowanej przez Nadleśniczego. Wykład w postaci prezentacji multimedialnej przybliżył słuchaczom tajniki prowadzenia gospodarki leśnej, wyjaśnił wiele trudnej, technicznej terminologii leśnej, a także poszerzył wiedzę na temat zwierząt, które można spotkać w okolicznych lasach.

W czasie swojej prezentacji Pan Nadleśniczy odpowiadał na pytania słuchaczy związane z jej tematem oraz inne dotyczące Lasów Państwowych. Słuchacze poprosili o kontynuowanie podobnych spotkań.

Zapewniamy, że na jednym wykładzie na pewno się nie skończy.