Asset Publisher Asset Publisher

Szkolimy się z metod ochrony i inwentaryzacji grzybów wielkoowocnikowych

Wczoraj (16 września 2019 r.) w naszym nadleśnictwie odbyło się szkolenie, którego celem było poszerzenie wiedzy na temat metod ochrony i inwentaryzacji cennych gatunków grzybów wielkoowocnikowych. Spotkanie, w którym brali udział wszyscy pracownicy Służby Leśnej, poprowadziła Pani dr Anna Kujawa, znany mykolog, członek Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, autorka licznych publikacji i opracowań z zakresu mykologii.

Szkolenie składało się z dwóch części. Pierwsza część obejmowała wykład wprowadzający, podczas którego przypomnieliśmy sobie cechy morfologiczne grzybów wielkoowocnikowych, które są przydatne w dokładnej identyfikacji gatunku, a także poszerzyliśmy swoją wiedzę o metody ochrony i inwentaryzacji grzybów. 

Następnie uczestnicy szkolenia udali się w teren gdzie można było swoją wiedzę teoretyczną skonfrontować z praktyką. Nie brakowało pytań, lecz wszystkie wątpliwości zostały rozwiane przez prowadzącą. Zastanawialiśmy się wspólnie w jaki sposób propagować wiedzę o gatunkach grzybów mniej znanych, jak docierać z informacjami o ochronie cennych gatunków występujących na naszym terenie. Były także pytania dotyczące prowadzenia stałego monitoringu grzybów oraz ich prawidłowej inwentaryzacji.