Asset Publisher Asset Publisher

Szkolimy się z nowatorskiej metody inwentaryzacji zwierzyny

Wczoraj (12 lutego br.) w naszym nadleśnictwie odbyło się szkolenie z nowatorskiej metody inwentaryzacji zwierzyny leśnej. Z metodyką zapoznał nas dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM, który jest kierownikiem Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie.

Na szkoleniu poznaliśmy szczegółowo metodę inwentaryzacji zwierzyny za pomocą liczenia grup odchodów z wariantem FSC (faecal standing crop). Wybrany wariant polega na policzeniu odchodów znajdujących się na danym transekcie. W naszym przypadku jest to pięciokilometrowy odcinek o szerokości dwóch metrów, z którego będą zbierane obserwacje. 

Opisywana wyżej metoda nie była do tej pory stosowana na terenie naszego nadleśnictwa. Zdaniem naukowców zaletą tej metody jest dokładne poznanie liczebności zwierzyny, zaś dane z kilku lat pozwolą nam poznać trend w liczebności oraz szkodach łowieckich na przestrzeni kilku lat.