Asset Publisher Asset Publisher

Uczniowie z Idzbarka dają dobry przykład

I tym razem uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Idzbarku zawstydzili dorosłych.

26 września 2017 r. dzieci i młodzież pod opieką doświadczonych pedagogów ze szkoły w Idzbarku pozbierali śmieci, wzdłuż drogi powiatowej oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie, porzucone zapewne przez dorosłych. A że droga przebiega przez tereny leśne, to las został przez nich oczyszczony. Śmieci pojechały tam, gdzie jest ich miejsce – na wysypisko. W akcji uczestniczyli uczniowie wszystkich klas, od pierwszej do siódmej. Pierwszoklasiści pierwszy raz brali w tym udział. Młodzi ludzie wiedzą, gdzie należy wyrzucać śmieci. 

Wyjście poza mury szkoły w tym jedynym celu byłoby nudnym zajęciem. Ale przejście ścieżką edukacyjną i wysłuchanie opowieści doświadczonego leśnika o lesie i zwierzętach, które w nim można spotkać o różnych porach roku, wzbogaciły wycieczkę do lasu. Zwieńczeniem wyjścia było leśne ognisko nad brzegiem jeziora i pieczenie nad nim kiełbasek. Dyrektor szkoły, Pan Grzegorz Kastrau, rozpalił przygotowane wcześniej przez leśników ognisko i każdemu osobiście nakładał na kijek kiełbaskę. Nikt nie odszedł głodny. Dzieci były usatysfakcjonowane. 

Dobrze wykonana praca, podnoszenie świadomości ekologicznej, powinny procentować. Należy mieć nadzieję, że w przyszłości to nasze młode pokolenie nie będzie tak śmiecić jak obecne dorosłe pokolenie. W dzieciach nasza przyszłość.