Obiekty edukacyjne

W sąsiedztwie Hotelu Anders, w dwupiętrowym 230-letnim drzewostanie sosnowym urządzono leśną ścieżkę edukacyjną „Nad Szelągiem" o długości 1,1 km, obrazującą wybrane zagadnienia i tajniki dendrologii i gospodarki leśnej.