Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.
Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:
•    doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
•    udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
•    wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
•    organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
•    sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Nadleśnictwo Stare Jabłonki prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych o łącznej powierzchni 260,65 ha.  Lasy skupione są w czterech gminach: Ostróda, Łukta, Gietrzwałd i Olsztynek w małych kompleksach leśnych.

Nadleśnictwo Stare Jabłonki prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych o łącznej powierzchni 260,65 ha.
Gospodarkę w lasach prywatnych bezpośrednio nadzorują leśniczowie w zasięgu terytorialnym swoich leśnictw.

 

Poradnik dla właścicieli lasów