Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja Nadleśnictwa

Schemat organizacyjny w Nadleśnictwie Stare Jabłonki:
 
Gospodarka leśna Nadleśnictwa prowadzona jest w 8 leśnictwach:
 
Nazwa leśnictwa Powierzchnia (ha)
Śmieszny Kąt 1262
Perkiunicha 1388
Laski 1186
Draby 1282
Barduń 1305
Gąsiory 1164
Białe Błota 1296
Ostrowin 1065
       
Średnia powierzchnia leśnictwa wynosi 1244 ha.
 
W każdym z wymienionych leśnictw pracuje dwóch pracowników Służby Leśnej (leśniczy oraz podleśniczy).
 
Stan obiektów infrastruktury kubaturowej (budynków)