Asset Publisher Asset Publisher

Ekosystemy referencyjne

Ekosystemy referencyjne to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej.

 UWAGA!!! Ekosystemy referencyjne zostały poddane weryfikacji i są obecnie w trakcie konsultacji społecznych. Więcej TUTAJ.

W ekosystemach tych nie usuwa się drzew zamierających, a drzewostan pozostaje do naturalnego rozkładu.

Ze względu na niebezpieczeństwo powstawania wywrotów i złomów, ostrzegamy przed wchodzeniem na powierzchnie referencyjne.

Szczegółowe informacje dot. ekosystemów referencyjnych i powierzchni ochronnych, w tym również mapa ukazująca ich lokalizację dostępne są w biurze Nadleśnictwa Stare Jabłonki. 

Uwagi i propozycje w ramach kosultacji prosimy kierować pod wskazany poniżej nr telefonu bądź e-mail:  Łukasz Paprocki tel. (89) 641 30 81, e-mail: lukasz.paprocki@olsztyn.lasy.gov.pl

Poniżej zamieszczamy wykaz ekosystemów referencyjnych wg typów siedliskowych lasu wyznaczonych w Nadleśnictwie Stare Jabłonki: