Asset Publisher Asset Publisher

Las w hali

7, 8 i 9 październik 2016 roku to III Edycja Targów Myśliwskich HUBERTUS ARENA 2016 w Ostródzie.

7, 8 i 9 październik 2016 roku to III Edycja Targów Myśliwskich HUBERTUS ARENA 2016 w Ostródzie.
W tych dniach w Ostródzie spotkali się po raz trzeci leśnicy, myśliwi, wystawcy akcesoriów łowieckich i miłośnicy kuchni myśliwskiej. W organizacji tego przedsięwzięcia brali udział pracownicy nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Tegoroczne przesłanie dotyczyło wskazania roli lasu jaką spełnia, jakie daje nam profity, co możemy z niego czerpać i w jaki sposób z tych dóbr korzystać, nie wyrządzając mu szkody. Przedstawione to zostało w formie ścieżki dydaktycznej, gdzie każdy z odwiedzających mógł przybliżyć sobie podstawowe pojęcia, zagadnienia, które często widział będąc w lesie, ale ich nie zauważał.
Pierwszego dnia najliczniejszą grupą odwiedzających stoisko Lasów Państwowych były dzieci z naszego województwa oraz z województw ościennych. Było ich około 3000. Organizatorzy z satysfakcją przyjęli fakt tak dużego zainteresowania.
„Dlaczego jest tak mało informacji w telewizji o pracy leśników"? – zapytał starszy pan. „Powinniście więcej mówić o swojej pracy, o roli jaką pełnicie, bo to jest przecież powołanie na rzecz polskich lasów i naszego społeczeństwa" – dokończył wypowiedź.
Dzieci pytały o zwierzątka w lesie, przeżyciem dla nich było obejrzenie z bliska żywego puszczyka czy sokoła.
„Dzięcioł, kaczka, bielik, lis, wilk, bóbr to zwierzęta, których moja córka nigdy nie widziała z bliska. A tu były w zasięgu ręki, mogła dotknąć" – powiedziała pani. „Ja  też nie miałam wcześniej takiej możliwości" - zwierzyła się po cichu.
 Odwiedzający mieli możliwość spróbowania dziczyzny, posłuchać utworów muzycznych wykonywanych przez zespoły sygnalistów myśliwskich, usłyszeć odgłosy wydawane przez zwierzynę, sprawdzić umiejętności w strzelaniu z łuku i wiele innych atrakcji. Odbył się także odczyt założeń ze Szczytu Klimatycznego w Paryżu poprowadzony przez Dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza Pawła Różyckiego z Ministerstwa Środowiska.
Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stoisko za okazane zainteresowanie problematyką leśną i zapraszamy do lasu. Zajmujemy się nim dla Was.