Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie ZUL


W związku z nowelizacją Prawa Zamówień Publicznych wprowadzającą min. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). który mają obowiązek dołączyć wykonawcy składający ofertę oraz Decyzją nr. 499 Dyrektora Generalnego LP z dnia 30.09.2016 r. w sprawie jednolitych wzorów dokumentów i postępowań dotyczących zamawiania usług z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych LP, istnieje możliwość przeprowadzenia spotkania/szkolenia dla składających oferty dot. ww. zakresu. Więcej informacji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Stare Jabłonki, lub przez telefon - 89 641 31 40 w. 56.