Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Program edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Stare Jabłonki określa zakres i zadania edukacji leśnej społeczeństwa realizowane na poziomie nadleśnictwa i jest oparty na obowiązujących w Lasach Państwowych dokumentach dotyczących edukacji leśnej społeczeństwa, a mianowicie:
  • „ Polityki Leśnej Państwa " przyjętej w 1997 roku,
  • „Kierunków rozwoju edukacji leśnej w Lasach Państwowych"
przyjętych  Zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku.
 
Edukacja leśna w Nadleśnictwie Stare Jabłonki prowadzona jest od roku 1997. W tym czasie bowiem powstał pomysł utworzenia ścieżki dydaktycznej na potrzeby edukacji leśnej społeczeństwa.
 

Walory przyrodnicze i krajobrazowe, a także turystyczny charakter miejscowości Stare Jabłonki i okolic sprawiają, że tereny Nadleśnictwa są licznie odwiedzane przez turystów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że te obszary najbardziej przydatne na cele rekreacji i turystyki są również najcenniejsze pod względem wartości i osobliwości przyrodniczych oraz produkcji i zapasów drzewostanów, szczególnie sosnowych. Występujące tu liczne jeziora, piękne drzewostany i bogactwo przyrodnicze stanowią o ich unikalnym charakterze w skali kraju.

 
Osobą odpowiedzialną za sprawy związane z edukacją leśną w Nadleśnictwie Stare Jabłonki jest:

Anna Paprocka - tel. 89 641 31 40 wew. 60

anna.paprocka@olsztyn.lasy.gov.pl