Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

W Nadleśnictwie Stare Jabłonki  funkcjonują 2 obwody łowieckie, które aktualnie dzierżawią:
 
- obwód nr 246 o pow. 7 098 ha  Koło Łowieckie „Orlik" w Warszawie,
  Kontakt do osoby odpowiedzialnej za organizację polowań: email
 
- obwód nr 274 o pow. 9 845 ha Koło Łowieckie „Grunwald" w Warszawie,
  Kontakt do osoby odpowiedzialnej za organizację polowań: email