Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy referencyjne

Ekosystemy referencyjne to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej.

W ekosystemach referencyjnych nie usuwamy drzew zamierających, a drzewostan pozostaje do naturalnego rozkładu.

Ze względu na niebezpieczeństwo powstawania wywrotów i złomów, ostrzegamy przed wchodzeniem na powierzchnie ekosystemów referencyjnych.

Szczegółowe informacje dot. ekosystemów referencyjnych i powierzchni ochronnych, w tym również mapa ukazująca ich lokalizację dostępne są w biurze Nadleśnictwa Stare Jabłonki. 

Uwagi i propozycje w ramach kosultacji prosimy kierować pod wskazany poniżej kontakt:  Łukasz Paprocki tel. (89) 641 30 81, e-mail: lukasz.paprocki@olsztyn.lasy.gov.pl

Poniżej zamieszczamy mapę oraz wykazy ekosystemów referencyjnych wyznaczonych w Nadleśnictwie Stare Jabłonki: