Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne lasów HCVF 3, HCVF 6 oraz ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Stare Jabłonki

Konsultacje społeczne lasów o szczególnych walorach przyrodniczych oraz ekosystemów referencyjnych zostały na tę chwilę zakończone.

Nadleśnictwo Stare Jabłonki informuje o rozpoczęciu z dniem dzisiejszym konsultacji społecznych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests):

  • HCVF 3, tj. obszarów obejmujących rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy,
  • HCVF 6, tj. lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności,

oraz ekosystemów referencyjnych.

Wykazy wymienionych powierzchni podlegają cyklicznej aktualizacji, m.in.: w związku z prowadzoną przez pracowników Nadleśnictwa Stare Jabłonki stałą inwentaryzacją przyrodniczą, rewizją wskazówek gospodarczych zapisanych w Planie Urządzania Lasu, itp. Każdorazowa zmiana w przedmiotowych listach HCVF 3, HCVF 6 oraz ekosystemach referencyjnych wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.

W związku z powyższą weryfikacją w załączeniu znajdą Państwo aktualne wykazy lasów wraz z ich lokalizacją oraz niezbędne formularze konsultacyjne.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach w terminie do 18 czerwca 2019 r.

Wszelkie pytania, uwagi i opinie proszę kierować do:

1. Starszego specjalisty Służby Leśnej ds. ochrony lasu i przyrody Pana Łukasza Paprockiego

2. Osobiście w biurze nadleśnictwa lub listownie na adres: ul. Olsztyńska 2, 14-133 Stare Jabłonki