Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Rzadkie i cenne składniki przyrody ożywionej i nieożywionej uznawane są za pomniki przyrody. Do roku 1997 na terenie Nadleśnictwa Stare Jabłonki zarejestrowanych było 8 pomników. W ostatnim 10-leciu (w roku 2004) przybyło kolejnych 31, z tym że jeden z wcześniejszych (lipa) uległ w 2002 roku zniszczeniu.

Aktualna liczba uznanych pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Stare Jabłonki wynosi 40 szt. Są to głównie prastare drzewa: 25 dębów, 4 sosny, 5 lip, 2 buki, 1 świerk, 2 grupy drzew (3 dęby i 3 modrzewie) oraz 1 głaz narzutowy. Ponadto, na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa znajdują się liczne zabytki archeologiczne stanowiące o ciągłości kultury na tych terenach.