Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Stare Jabłonki składa się z jednego obrębu leśnego o nazwie Stare Jabłonki.

 
 
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi niespełna 142 km2. Średnia lesistość wynosząca ponad 68%, jest znacznie wyższa od średniej dla kraju (28,7%), a także średniej dla województwa Warmińsko - Mazurskiego (29,9%). Obszar zasięgu Nadleśnictwa Stare Jabłonki graniczy od północnego-wschodu z Nadleśnictwem Kudypy, od południowego-wschodu, południa i południowego-zachodu z Nadleśnictwem Jagiełek, a od zachodu i północnego – zachodu z Nadleśnictwem Miłomłyn.
 
Nadleśnictwo Stare Jabłonki zarządza gruntami Skarbu Państwa położonymi w zachodniej części województwa Warmińsko - Mazurskiego na terenie powiatów: olsztyńskiego i ostródzkiego. Jest jednym spośród 33 Nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. 
 
Teren Nadleśnictwa Stare Jabłonki jest zwarty. W głównym kompleksie leśnym, obejmującym na terenie Nadleśnictwa blisko 9400 ha, leży ok. 94% gruntów przez nie zarządzanych. Kompleks ten przylega bezpośrednio do lasów Nadleśnictwa Jagiełek (od południa i zachodu) i lasów Nadleśnictwa Miłomłyn (od północnego-zachodu) i tworzy rozległy teren leśny zwany historycznie „Knieją Taborską" lub „Puszczą Ostródzką", ciągnący się od miasta Olsztyn aż po Miłomłyn. Mniejsze kompleksy leśne, z których najliczniejsze są te o powierzchni od 1 ha do 5 ha, występują głownie w północnej części Nadleśnictwa.
 
Występujące w lasach Nadleśnictwa enklawy i półenklawy gruntów obcych stanowią grunty wsi obejmujące głównie tereny rolne, nieużytki oraz malownicze jeziora takie jak: Gugowo, Helmut, Parwółki, Bobrynek i inne. Enklawy, w których zlokalizowane są tereny zabudowane, tereny rolne oraz nieużytki mogą stanowić pewną uciążliwość dla lasów zrządzanych przez Nadleśnictwo Stare Jabłonki, związaną między innymi z potencjalnym zagrożeniem pożarowym oraz szkodnictwem leśnym. Natomiast sąsiadujące z terenami Nadleśnictwa jeziora, podnoszą ich atrakcyjność wzbogacając przyrodniczo i krajobrazowo.