Położenie

Nadleśnictwo Stare Jabłonki składa się z jednego obrębu leśnego o nazwie Stare Jabłonki.

Historia

Nadleśnictwo Stare Jabłonki stanowi część kompleksu leśnego stanowiącego Puszczę Taborską zwaną też Knieją Ostródzką. Stare Jabłonki wymienione są po raz pierwszy w 1584 roku jako majątek książęcy. W 1619 roku Albrecht Finck otrzymał z prawem dziedziczenia przez obydwoje dzieci od Jana Zygmunta z Lipowca pięć włók magdeburskich. W latach 1628-1675 owe pięć włók należało do Albrechta i Krzysztofa Fincków oraz mieszczanina ostródzkiego Jerzego Fahrenholza. Jerzy Fahrenholz sprzedał swoje dobra Krzysztofowi Rostkowi, za co ten miał dostarczać przez dwa lata smołę, a kupować piwo i wino. Posiadacz ziemi w Jabłonce Krzysztof Roch nazywał siebie również Jabłońskim.