Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Stare Jabłonki w latach 2009 - 2011 pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja miała na celu zabezpieczenie i wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów w leśnictwach Gąsiory i Barduń poprzez przebudowę dróg dojazdów pożarowych nr 12 i 11.
Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Całkowity koszt operacji wyniósł 2 043 651,09 zł.